Μερική νεφρεκτομή, Da vinci Xi. Εμμανουήλ Παναγιώτου με ασθενή τον τραγουδιστή Βαλάντη