ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΟΓΚΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ

Διουρηθρική εκτομή όγκου κύστεως

Χρησιμοποιώντας ένα εξειδικευμένο τηλεσκοπικό όργανο, ο όγκος στην κύστη αποξέεται και απομακρύνεται μέσω της ουρήθρας. Δε γίνεται καμία επέμβαση ή ουλή στην κοιλιά. Αυτή η επέμβαση γίνεται με νωτιαία ή γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 1 ώρα. Μετά την επέμβαση, ένας σωλήνας ούρων τοποθετείται μέσα στην ουροδόχο κύστη για συνεχή άρδευση της ουροδόχου κύστης. Αυτός ο σωλήνας αφαιρείται μετά από μια ημέρα ή δύο και η συνολική παραμονή στο νοσοκομείο είναι περίπου 3 ημέρες. Ο χειρουργημένος όγκος αποστέλλεται στη συνέχεια στο εργαστήριο για μικροσκοπική μελέτη για να επιβεβαιωθεί η φύση και το στάδιο του καρκίνου.