ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΘΟΥ

Διουρηθρική αφαίρεση λίθου

Οι πέτρες στον ουρητήρα μπορούν να αντιμετωπιστούν με λέιζερ. Αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τις σκληρές πέτρες ή πέτρες οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εξωσωματική λιθοτριψία (Shockwave) ή έχουν αποτύχει να διασπαστούν με την εξωσωματική λιθοτριψία. Η διαδικασία αυτή γίνεται υπό γενική αναισθησία για τη θεραπεία λίθων που βρίσκονται στο μέσο ή στο κατώτερο τμήμα του ουρητήρα.

Ένα μικρό, μέσο οπτικών ινών (ουρητηροσκόπιο) διέρχεται μέσα από την ουρήθρα και την ουροδόχο κύστη και μέσα στον ουρητήρα. Οι μικρές πέτρες αφαιρούνται με εξειδικευμένο δοχείο πέτρας και οι μεγάλες πέτρες θριματίζονται χρησιμοποιώντας ένα λέιζερ ή παρόμοια συσκευή. Ένας μικρός σωλήνας (ή stent) μπορεί να μείνει στον ουρητήρα για μερικές ημέρες μετά την αγωγή για την επιτάχυνση της επούλωσης και την πρόληψη της πιθανής απόφραξης από διόγκωση ή σπασμό.