ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ

Τι είναι μια μερική νεφρεκτομή;

Μια μερική νεφρεκτομή είναι η μερική αφαίρεση ενός όγκου των νεφρών, αφήνοντας το υγιές τμήμα του νεφρού. Η υπόλοιπη νεφρική λειτουργία μεγιστοποιείται αφαιρώντας μόνο το καρκινικό κομμάτι (αντί για ολόκληρο το νεφρό), κάτι που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα ποσοστά των καρδιαγγειακών επιπλοκών στο μέλλον.

Τι είναι η ρομποτική μερική νεφρεκτομή;

Η ρομποτική μερική νεφρεκτομή χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό υψηλής ευκρίνειας 3D μεγέθυνσης, ρομποτικής τεχνολογίας και μικροσκοπικών εργαλείων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του χειρουργού ουρολόγου, επιτρέποντας την αφαίρεση του καρκινικού τμήματος των νεφρών και ανακατασκευής του υπόλοιπου υγειούς νεφρού.

Αντίθετα με την παραδοσιακή ανοιχτή μερική νεφρεκτομή, η οποία απαιτεί από 15 έως 20cm τομή στην κοιλιά ή στο πλάι, η ρομποτική απαιτεί μόνο τέσσερις μικρές τομές στην κοιλιακή χώρα (βλ. παρακάτω εικόνα) που απαιτούνται για να εισέλθουν οι λεπτοί ρομποτικοί βραχίονες και τα μικρά χειρουργικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη μερική νεφρεκτομή και σε άλλες ρομποτικές ουρολογικές διαδικασίες. Υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμοι βραχίονες: μια κάμερα εξοπλισμένη με υψηλής ευκρίνειας 3-D μεγέθυνση, δύο που λειτουργούν ως βραχίονες του χειρουργού και ένας τέταρτος βραχίονας που χρησιμοποιείται για συγκράτηση ιστού. Η κάμερα δίνει στο χειρουργό βελτιωμένη απόδοση της λεπτομέρειας, αληθινό βάθος πεδίου, πανοραμική θέα, και η ευρεία γκάμα των κινήσεων των ρομποτικών χεριών επιτρέπει μεγαλύτερη επιδεξιότητα. Ο χειρουργός καθοδηγεί εξ αποστάσεως τους ρομποτικούς βραχίονες, ενώ κάθεται στην κονσόλα, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον ασθενή.

Μπορείτε να δείτε πόσο ομαλά και με πόση ακρίβεια οι κινήσεις του χειρουργού αναπαράγονται από τους ρομποτικούς βραχίονες βλέποντας το βίντεο da Vinci.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας ρομποτικής νεφρεκτομής;

Η σμίκρυνση της χειρουργικής επέμβασης, το αυξημένο εύρος κίνησης, η ενισχυμένη όραση και οι κινήσεις ακριβείας που χαρακτηρίζουν τη ρομποτική νεφρεκτομή, προσφέρουν σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς, όπως οι εξής:

  • Λιγότερη απώλεια αίματος
  • Λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο / λιγότερα φάρμακα
  • Ταχύτερη ανάκαμψη και επιστροφή στις κανονικές δραστηριότητες
  • Λιγότερες (και μικρότερες) ουλές