ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

Διαδερμική νεφρολιθοτριψία

Αυτή η χειρουργική επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και ενδοφλέβια νάρκωση. Η διαδερμική (μέσω του δέρματος) αφαίρεση των λίθων των νεφρών επιτυγχάνεται μέσα από την πιο άμεση διαδρομή προς πέτρες μέσω των νεφρών. Μια βελόνα και ένας ειδικός συρμάτινος οδηγός χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση τις πέτρες. Ο χειρουργός στη συνέχεια ενώνει με ειδικά νήματα καθετήρες πάνω στον συρμάτινο οδηγό και εισέρχεται στο νεφρό και χειρίζεται τα χειρουργικά εργαλεία μέσα από τους καθετήρες ώστε να τεμαχίσει και να αφαιρέσει τις πέτρες από τα νεφρά. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία των μεσαίων και μεγάλων λίθων από ότι τα κρουστικά κύματα λιθοτριψίας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί συνήθως νοσηλεία, και οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επανέλθουν στη φυσιολογική δραστηριότητά τους μέσα σε 2 εβδομάδες.