ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ

Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή

Η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική για να αφαιρεθεί ένας άρρωστος ή καρκινικός νεφρός. Γίνεται με γενική αναισθησία. Η τυπική διάρκεια της δράσης είναι 3-4 ώρες. Η επέμβαση γίνεται μέσα από 3 μικρές (1cm) τομές στην κοιλιακή χώρα.

Ένα τηλεσκόπιο και μικρά εργαλεία εισάγονται στην κοιλιακή χώρα, μέσα από τις μικρές αυτές τομές, επιτρέποντας έτσι στο χειρουργό να απομονώσει και να αφαιρέσει το νεφρό χωρίς να είναι απαραίτητη η είσοδος των χεριών του στην κοιλιακή χώρα.

Ο νεφρός στη συνέχεια τοποθετείται μέσα σε ένα πλαστικό σάκο και αφαιρείται άθικτος μέσω της επέκτασης μιας από τις ήδη υπάρχουσες τομές.

Η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική χειρουργική επέμβαση. Σε σύγκριση με τη συμβατική ανοικτή χειρουργική επέμβαση η οποία απαιτεί μεγαλύτερη τομή, η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, επιτρέπει στον ασθενή να επιστρέψει στην εργασία και τις καθημερινές δραστηριότητες νωρίτερα, ένα πιο ευνοϊκό αισθητικό αποτέλεσμα και αποτελέσματα όμοια με εκείνα της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης.

Πιθανοί κίνδυνοι και επιπλοκές:

Αν και αυτή η διαδικασία έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ ασφαλής, όπως και σε οποιαδήποτε χειρουργική διαδικασία, υπάρχουν κίνδυνοι και πιθανές επιπλοκές. Τα ποσοστά ασφαλείας και επιπλοκών είναι παρόμοια σε σύγκριση με την ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Οι δυνητικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

  • Αιμορραγία: Η απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής είναι τυπικά μικρή (λιγότερο από 100 cc), και η μετάγγιση αίματος είναι αναγκαία σε λιγότερο από 5% των ασθενών
  • Λοίμωξη: Όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν ενδοφλέβια αντιβιοτικά, πριν από την έναρξη της χειρουργικής επέμβασης για να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης μετά την επέμβαση.
  • Τραυματισμός ιστού / οργάνου : Αν και ασυνήθιστο, πιθανή βλάβη στους περιβάλλοντες ιστούς και όργανα, συμπεριλαμβανομένων του εντέρου, αγγειακές δομές, σπλήνα, το ήπαρ, το πάγκρεας και της χοληδόχου κύστης μπορεί να απαιτήσει περαιτέρω χειρουργική επέμβαση. Τραυματισμός μπορεί να προκύψει στα νεύρα και τους μυς που σχετίζονται με τη θέση.
  • Κήλη: Κήλες στα σημεία τομής σπάνια συμβαίνουν δεδομένου ότι όλες οι πολύ μικρές τομές κλείνουν προσεκτικά με την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης.
  • Μετατροπή σε ανοικτή χειρουργική επέμβαση: Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να απαιτήσει τη μετατροπή με το πρότυπο ανοικτής τομής, εάν υπάρχει δυσκολία κατά τη διάρκεια της λαπαροσκοπικής διαδικασίας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη ανοικτή τομή και ενδεχομένως μεγαλύτερη περίοδο ανάρρωσης.