ΦΩΤΟΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΞΑΧΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Greenlight PVP Laser

Ο χειρουργός εισάγει ένα λεπτό τηλεσκοπικό σωλήνα μέσα από την ουρήθρα και να χρησιμοποιεί το GreenLight λέιζερ για να κάψει και να δημιουργήσει ένα ευρύ κεντρικό αγωγό εντός του προστάτη. Βελτιώνει τη ροή των ούρων και βελτιώνει τα συμπτώματα. Πρόκειται για μια αναίμακτη διαδικασία. Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι σύντομη, για μια ημέρα ή δύο. Γενική ή περιοχική αναισθησία είναι απαραίτητη.