Η Εμπειρία της Β' Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Υγεία» στη Ρομποτική Χειρουργική

Ε. Παναγιώτου, Α. Μωκάκος, Α. Παπαδόπουλος
Διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο Αθηνών «Υγεία»

Σκοπός

Να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας στη ρομποτική χειρουργική ουρολογία.

Ασθενείς

Από τον Ιούνιο του 2007, πάνω από 300 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα ρομποτικών ουρολογικών επεμβάσεων (ριζική προστατεκτομή, ριζική και απλή νεφρεκτομή, ριζική κυστεκτομή, πυελοπλαστική, κύστη νεφρού, κιρσοκήλη, BPH και μία σπάνια περίπτωση γιγαντιαίου κυσταδενώματος του προστάτη).

Αποτελέσματα

Οι ριζικές προστατεκτομές (ν=275) έγιναν με διαπεριτοναϊκή προσπέλαση. Δύο μετατράπηκαν σε ανοιχτή λόγω συμφύσεων. Οι μέσες τιμές για χειρουργικό χρόνο, απώλεια αίματος, παραμονή στο νοσοκομείο και παραμονή καθετήρα ήταν 168 λεπτά, 142 ml, 2,5 ημέρες και 12 ημέρες αντίστοιχα. 85% στυτική λειτουργία στο έτος και 98% εγκράτεια.

Επιπλοκές: Μία κάκωση ουρητήρα, μία μετεγχειρητική αιμορραγία, μία θρόμβωση και μία πνευμονική εμβολή. Από τις ριζικές νεφρεκτομές (ν=11) καμία δεν μετατράπηκε σε ανοιχτή.

Μέσες τιμές ηλικίας, διάρκειας χειρουργείου, μέγεθος όγκου, απώλειας αίματος και παραμονής στο νοσοκομείο ήταν 68 έτη, 158 λεπτά, 6,1 cm, 183 ml και 2,4 ημέρες αντίστοιχα. Στις δε μερικές νεφρεκτομές (ν=7) ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 191 λεπτά, η μέση διάρκεια ισχαιμίας 25,6 λεπτά και η μέση παραμονή στο νοσοκομείο 2,9 ημέρες. Οι πυελοπλαστικές (ν=8) διήρκησαν 120-180 λεπτά, με 1-2 ημέρες νοσηλείας και χωρίς επιπλοκές.

12 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ριζική κυστεκτομή και εκτροπή ούρων σε έλικα ειλεού (Bricker) ή ουρητηροδερμοστομίες. Σε μόνο δύο ασθενείς έγινε η παρασκευή του εντέρου ανοιχτά. Διάρκεια χειρουργείου 240-415 λεπτά και νοσηλεία 6-11 ημέρες, χωρίς ιδιαίτερες μετεγχειρητικές επιπλοκές. Σε 14 ασθενείς έγινε αδενωματεκτομή σε 100-180 λεπτά, με 2-3 ημέρες νοσηλείας και 6-7 ημέρες καθετήρα.

Τέλος σε ένα γιγάντιο πολύχωρο κυσταδένωμα του προστάτη έγινε ριζική προστατεκτομή.

Συμπέρασμα

Στην κλινική μας πλέον όλες οι επεμβάσεις πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, γίνονται ρομποτικά με ασφάλεια, επιτυχία και μεγάλη αποτελεσματικότητα.