ΥΓΕΙΑ Α.Ε : ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 1.10.2008

Μόνο µε τη ροµποτική χειρουργική διενεργούνται λέον σε Κέντρα αναφοράς στην Αµερική η ριζική ροστατεκτοµή, η µερική νεφρεκτοµή και η λαστική νεφρού για α όφραξη.

Το µέλλον της ουρολογίας ανήκει στη ροµποτική χειρουργική, δήλωσε χαρακτηριστικά ο διάσηµος Καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστηµίου του Orlando στη Φλόριντα, Dr. Vipul Patel, µετά το έρας των δύο ροµ οτικών ριζικών ροστατεκτοµών ου διενήργησε στο νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ, σε συνεργασία µε το ∆ιευθυντή της Β’ Ουρολογικής Κλινικής του νοσοκοµείου, κ. Εµµανουήλ Παναγιώτου.

Ο κ.Patel, που επισκέφτηκε για ρώτη φορά την Ελλάδα, πρόσθεσε ακόµα ότι «το νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ έχει ανοίξει το δρόµο για να γίνει αξιόπιστο κέντρο αναφοράς στη χώρα σε τέτοιου είδους ε εµβάσεις, καθώς µέχρι στιγµής έχει αντιµετωπίσει ερίπου 100 ροµποτικά ουρολογικά εριστατικά».

Ο Dr. Patel, ο οποίος θεωρείται πρωτοπόρος στη Ροµποτική Χειρουργική των παθήσεων του προστάτη για τη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας και εγκράτειας, έχει διενεργήσει περισσότερες από 3.500 ροµποτικές ριζικές ροστατεκτοµές αγκοσµίως. Από την πλευρά του, ο κ. Παναγιώτου τόνισε ότι «Με το σύστηµα Da Vinci-S πραγµατοποιείται όλο το φάσµα των ουρολογικών επεµβάσεων, ό πως για π.χ. καλοήθη και κακοήθη νόσο του ροστάτου, νεφρεκτοµή, κιρσοκήλη, ακράτεια ούρων και εκτοµή λίθων, µε το πλεονέκτηµα της ελαχιστοποίησης του µετεγχειρητικού πόνου και της ταχείας ανάρρωσης».

Δείτε το άρθρο και στην επίσημη ιστοσελίδα του νοσοκομείου “Υγεία” https://www.hygeia.gr/media/files/150-pressitem.pdf